Stolica Austrii oferuje dużą ilość hotspotów, z których możemy korzystać bezpłatnie i za drobną opłatą. Poniżej prezentujemy mapę hotspotów w Wiedniu. Wiele ich jest w hotelach, ale są dostępne również w otwartej przestrzeni publicznej. Wystarczy poszukać teraz na mapie lub spytać kogoś na miejscu w Wiedniu.