Wiedeń Pawilon SecesjiPawilon Secesji w Wiedniu bywa niekiedy nazywany „kapustą” ze względu na złocony kulisty element na szczycie budynku.

Pomysł na Pawilon powstał w głowach wiedeńskich artystów. W 1897 roku m.in. Gustav Klimt, Josef Hoffman, Kolo Moser i wspomniany Joseph Maria Olbrich powołali Stowarzyszenie Secesja (od łacińskiego secessio – odcięcie). Budynek Secesji w Wiedniu (to alternatywna nazwa, od niemieckiego Wiener Secessionsgebäude) budowano w latach 1898-1899 pod okiem Josepha Marii Olbricha. Budowla stała się jednym z symboli nowego kierunku w sztuce i architekturze – oczywiście secesji.

Secesja Wiedeń Pawilon