Na podstawie analizy ankiet uzyskanych w badaniach Ośrodka Badań Opinii Publicznej (OBOP) wynika, że w ubiegłym roku prawie 350 tysięcy osób wyjechało turystycznie do Austrii.

Według przytaczanych w magazynie Polityka (z 22 marca) danych w celach turystycznych najczęściej w 2009 roku Polacy jeździli do Niemiec (1,3 mln osób), Włoch (650 tys.), Wielkiej Brytanii (pół miliona) oraz właśnie Austrii i Belgii, Czech, Holandii (po 350 tys.). Na dalszych miejscach Chorwacja, Hiszpania i Egipt.

Dokąd Wy lubicie jeździć? Poniżej przyjmujemy komentarze.